1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej

W Gdyni rodzi się nowa inicjatywa dużej grupy podmiotów powiązanych wspólną ideą wykreowania województwa pomorskiego jako atrakcyjnego miejsca dla rozwoju turystyki zdrowotnej, turystyki medycznej oraz SPA - zrzeszająca się w postaci Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej.

Korzystając z istniejącej bazy infrastrukturalnej, ogromnego potencjału turystycznego regionu oraz z wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji technologicznych, członkowie klastra chcą wypracować nową, silną ofertę zdrowotno-turystyczną, skierowaną również do klienta zagranicznego. Nowe miejsca pracy, poprawa poziomu oferowanych usług medycznych i SPA to tylko niektóre z celów jakie przed sobą stawiają. Projekt powstaje we współpracy z Pomorskiem Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia. Zainteresowanych współpracą w ramach klastra jest około 50 firm oraz instytucji. Uroczysta inauguracja działalności Bałtyckiego Klastra Turystyki Zdrowotnej odbędzie się 11 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali Morskiej w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98), z udziałem i pod patronatem Marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje operujące w obszarze zdrowia, turystyki, zdrowego żywienia, oraz wszystkie inne podmioty, które widzą w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój dla siebie i regionu.