1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

II edycja projektu „Gdyński Kupiec”

W poniedziałek 2 marca 2015 r. ruszyła II edycja Projektu „Gdyński Kupiec", skierowanego do osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni.
Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. Uczestnicy przed założeniem działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni lub w wypadku osób niepełnosprawnych, wnioskować o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni, a realizowane przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Ponadto, uczestnicy zakwalifikowani do projektu „Gdyński Kupiec" otrzymają możliwość najmu pawilonu na terenie ZMHT oraz voucher stanowiący równowartość rocznego najmu pawilonu bez uwzględnienia kosztów eksploatacji, kosztów zarządzania oraz indywidualnych kosztów zużycia mediów. Przystępujący do projektu uczestnicy skorzystają z pakietu bezpłatnych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz spotkań z doradcą zawodowym.
W ramach II edycji projektu przewidziano również specjalistyczne bezpłatne szkolenia dla czynnych kupców z gdyńskiej hali targowej. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu dla aktywnych kupców jest wypełnienie i dostarczenie do 2 kwietnia 2015 r. formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest stronach: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl, www.arg.gdynia.pl lub www.haletargowegdynia.pl
bądź w siedzibie organizatora tj.GCWP, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.
II edycja projektu „Gdyński Kupiec" zrealizowana zostanie w trzech etapach i trwać będzie do 28 kwietnia 2015r. Rekrutacja uczestników składa się z trzech etapów.
Etap I obejmuje cztery punkty:
1. do 2 kwietnia 2015 r. zgłoszenia,
2. ocena formalna i merytoryczna formularza w terminie trzech dni od daty złożenia.
3. test i rozmowa z doradcami.
Etap II odbędzie się w terminie od 7 kwietnia do 12 kwietnia 2015 r. - zakwalifikowani uczestnicy biorą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.
W etapie III uczestnicy składają do 24 kwietnia 2015 r. gotowe biznesplany, których prezentacja odbędzie się w dniach od 27 kwietnia do 28 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenie listy laureatów zostanie zamieszczone na stronie: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl do 29 kwietnia 2015 r.
Formularze zgłoszeniowe, regulamin projektu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/ oraz w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. 10 Lutego 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.