1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Na zdrowie

„NZOZ Przychodnia Orłowo", ul. Wrocławska 54, zaprasza mężczyzn w wieku 50 - 60 lat, mieszkańców Gdyni, na bezpłatne badanie w celu wczesnego wykrycia raka gruczołu krokowego. Finansuje Miasto Gdynia. Rejestracja, tel. 58 668 04 12; 58 664 88 99.
***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu alkoholizmu. W Gdyni grupy rodzinne AL-Anon spotykają się:
- „Bezpieczny brzeg" - środa, godz. 18.00, Chylonia, ul. Kcyńska 2 (2 salka katechetyczna) ostatnia środa miesiąca mityng otwarty;
- „Początek" - piątek, godz. 17.30, ul.Traugutta 9 (Klub Abstynenta). Ostatni piątek miesiąca mityng otwarty.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem", ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty - można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).
***
Stowarzyszenie „Lepsze Życie" informuje, że ma jeszcze kilka miejsc w grupie terapeutycznej dla młodych dorosłych w wieku 18 - 30 lat. Spotkania grupy będą odbywać się w soboty w godz. 8.00. - 11.00 w centrum Gdyni. Wszystkich zainteresowanych (w tym DDA, osoby z rodzin dysfunkcyjnych oraz osoby zainteresowane własnym rozwojem) zaprasza na konsultacje do prowadzącej grupę Doroty Pruszyńskiej, psycholog i psychoterapeutki psychoanalitycznej, tel. 601 206 323.
***
Stowarzyszenie „Lepsze Życie" na Rzecz Zdrowienia z Kryzysów Psychicznych i Osobistego Rozwoju zaprasza osoby z problemami uzależnień, członków rodzin, w tym Dorosłe Dzieci Alkoholików na rozmowy z psychologiem w centrum Gdyni, tel. 601 206 323. Program finansowany jest przez miasto Gdynia.
***
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 4 zaprasza do uczestniczenia w niżej wymienionych programach:
- Refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: „Profilaktyka raka szyjki macicy", etap podstawowy. Badania wykonuje się co 36 miesięcy u kobiet w wieki 25 - 59 lat (przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Co 12 miesięcy u kobiet w wieku 25-59 lat obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV (typem wysokiego ryzyka).
Rejestracja osobista w gabinecie ginekologicznym lub telefonicznie pod numerem 58 711 61 15;
- „Profilaktyka raka gruczołu sutkowego" - mammografia - etap podstawowy. Badania wykonuje się co 24 miesiące u kobiet urodzonych od 1946 do 1965 roku. Badania przeprowadza się od poniedziałku do piątku (po wcześniejszej rejestracji). Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42;
- zaprasza mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne, w zakresie „Wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat". Badania przeprowadza się w gabinecie okulistycznym. Rejestracja w rejestracji przychodni lub telefoniczna pod numerem 58 711 60 00 w godzinach 8.00 - 18.00, tel. 665 267 101, w dniach wtorek - piątek, w godz. 7.30 - 14.00;
- badania profilaktyczne w zakresie „wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia". Program polega na badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną oraz skierowanie osób z potwierdzonym dwukrotnie dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego do II etapu programu na badanie kolonoskopowe. Informacja i odbiór probówek w gabinecie zabiegowym od godz. 8.00 - do 18.00.
Telefon: 58 711 60 34;
- „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat", które nie wykonywały w ostatnich 12 miesiącach mammografii.
Badania przeprowadza się w gabinecie mammograficznym w WSPL SP ZOZ, ul. Pułaskiego 4 (po wcześniejszej rejestracji).
Rejestracja osobista w gabinecie RTG lub telefonicznie pod numerem 58 711 60 42.
***
Poradnia okulistyczna na Obłużu, ul. Sucharskiego 2, zaprasza pacjentów, mieszkańców Gdyni, w wieku 45 - 55 lat na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie jaskry finansowane przez miasto Gdynia.Rejestracja telefoniczna w godz. 9.00 - 17.00 /pon. - pt./, tel. stacjonarny 58 667 99 31; 58 667 99 32;
***
MED-ACTIV - Specjalistyczny Ośrodek Korekcji Wad Postawy zaprasza na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.
MED-ACTIV, Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00.
Strona internetowa: www.med-activ.pl
***
VIP-MED REHABILITACJA, ul. Armii Krajowej 38-42, zaprasza na bezpłatne badanie rehabilitacyjne. Należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. 537 439 325 (pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00). Gabinet czynny (pon. - pt. godz. 8.00 - 20.00).