1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Rekrutacja do szkoły sportowej

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni rozpoczyna rekrutację do klas czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz klas pierwszych Sportowego Gimnazjum nr 9 i VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego.
Do klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 14:
11, 12 maja oraz 8, 9 czerwca - godz. 17.30
Do I klasy Gimnazjum nr 9:
13, 13 kwietnia - godz. 17.00
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: www.zsso.jou.pl