Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Tydzień równości po gdyńsku

Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy, Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących, VI Liceum Ogólnokształcące oraz IX Liceum Ogólnokształcące w dniach 9 - 13 marca 2015 r. będą realizować projekt edukacyjny pt. „Tydzień Równości".
Projekt ten jest częścią ogólnopolskiego programu „Szkoła Równego Traktowania" Fundacji im. prof. Bronisława Geremka i Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Patronat nad „Tygodniem Równości" objął wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz.
Celem projektu jest uświadomienie uczniom potrzeby przeciwdziałania przejawom wszelkiego rodzaju dyskryminacji.
W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
- warsztaty na temat przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
- filmowa sonda uliczna nt. dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność;
- debata oksfordzka na temat pozycji kobiet w społeczeństwie;
- warsztaty przeciwko przemocy jako objawowi dyskryminacji.
Koordynatorkami Projektu są panie: Małgorzata Onasch - Ptaszyńska oraz Maria Łojek - Kurzętkowska.