1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

W sprawie zmian w gdyńskim systemie opieki zdrowotnej

Na VI sesji Rady Miasta, gdyńscy samorządowcy jednogłośnie przyjęli rezolucję w sprawie zmian w gdyńskim systemie opieki zdrowotnej. Oto jej treść:
Działając na rzecz i w imieniu mieszkańców Gdyni - Rada Miasta Gdyni wyraża głębokie zaniepokojenie zmianami zachodzącymi w gdyńskim systemie opieki szpitalnej. Wnosimy o przedstawienie planów rozwoju połączonych szpitali oraz utrzymanie zakresu i jakości lecznictwa szpitalnego prowadzonego w Gdyni, zarówno w odniesieniu do opieki kardiologicznej, jak i do pozostałych specjalizacji.
Bezsprzeczne jest, że Samorząd Województwa Pomorskiego, jako jedyny właściciel szpitali, posiada pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie działalności placówek, a także ponosi odpowiedzialność za skutki wprowadzanych zmian. Stosowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia niekorzystne zasady finansowania wybranych usług szpitalnych, zdają się mieć bezpośredni wpływ na podejmowane obecnie decyzje przekształceń w gdyńskim systemie opieki kardiologicznej, które mogą prowadzić do znaczącego ograniczenia zakresu i jakości świadczonych usług. W opinii Konsultanta Wojewódzkiego Wojewody Pomorskiego w dziedzinie kardiologii każda redukcja liczby łóżek kardiologicznych w gdyńskich szpitalach jest wysoce niebezpieczna dla systemu opieki w całym regionie. Zdaniem Rady Miasta Gdyni wprowadzane zmiany nie mogą być zatem uzależnione jedynie od zakresu kontraktowania określonej działalności przez Narodowy Fundusz Zdrowia, lecz powinny przede wszystkim służyć rozwojowi lecznictwa i podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych.
Zdając sobie sprawę, że proces reorganizacji musi budzić emocje, głęboko wierzymy, że wypracowane ostatecznie rozwiązania będą korzystne dla wszystkich gdynian oraz pozostałych mieszkańców naszej metropolii i województwa.