1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Własność intelektualna w umowach – konsultacje W PPNT Gdynia

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej zaprasza na prawne konsultacje w zakresie przygotowania umów, których przedmiotem jest własność intelektualna. Odbędą się one 11 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.
Jak zabezpieczyć w umowie własność intelektualną przed jej nieuczciwym wykorzystaniem przez potencjalnych kontrahentów, inwestorów, wykonawców? Jak skutecznie nabyć prawa do korzystania lub rozporządzania pracami zleconymi osobom trzecim? Co powinny zawierać umowy, których przedmiotem są dobra chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem ochrony baz danych lub przepisami dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa?
Na te i podobne pytania dotyczące konstruowania umów z zakresu prawa własności intelektualnej można będzie uzyskać odpowiedź w trakcie spotkania z Mateuszem Woźniakiem, doradcą prawnym z Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii. Konsultacje odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w PPNT Gdynia.
Konsultacje skierowane są do wszystkich, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej spotykają się z problematyką zarządzania własnością intelektualną oraz koniecznością uregulowania kwestii z nią związanych w formie umowy. Przykładowe umowy, które mogą być przedmiotem doradztwa, to umowy o zachowaniu poufności, prawno-autorskie, licencyjne i dotyczące cesji praw do własności przemysłowej.
Wstęp: wymagana rejestracja pod adresem: www.roipkonsultacje.evenea.pl (do 10.03.2015 r.).
Kiedy: środa, 11.03.2015 r. godz. 12.00-16.00. Gdzie: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Budynek III (Centrum Konferencyjne), pokój H128.