Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Zmiany w dowodach osobistych i aktach stanu cywilnego

Zgodnie z nowymi przepisami, w poniedziałek 2 marca ponad 2500 gmin w Polsce rozpoczęło pracę z nowym Systemem Rejestrów Państwowych, który połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Co nie jest niespodzianką, aplikacja „Źródło", służąca do obsługi SRP, przysparza problemów. W gdyńskim Urzędzie Miasta dokumenty są przyjmowane, jednak cała procedura trwa znacznie dłużej, niż dotychczas - złożenie jednego wniosku trwa nawet półtorej godziny. Dochodzi do licznych zerwań sesji. Ze wstępnej analizy wynika, że jest to skutek ograniczonej przepustowości udostępnionego łącza.
Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych razem z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, odpowiedzialnym za wdrożenie systemu, przygotowano odpowiednie procedury awaryjne na wypadek przejściowych problemów. Każdy mieszkaniec, który przyjdzie do urzędu musi zostać obsłużony, nawet w przypadku chwilowych kłopotów związanych z systemem.
***
Uwaga, rodzice! Tylko 21 dni na zarejestrowanie noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego przewiduje nowa ustawa „Prawo o aktach stanu cywilnego". 1 marca 2015 r. weszły w życie przepisy nowelizacji.
Zgodnie z art. 55 ustawy zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać bezwzględnie w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, którą przygotowuje szpital. Jeżeli w tym czasie nie zgłoszono urodzenia w USC, to jego kierownik sporządza z urzędu akt urodzenia, na podstawie karty urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
W myśl nowych przepisów, USC w takim przypadku wybiera dziecku imię (art. 56 ust. 2 ustawy).
***
Ceremonia na dachu Sea Towers, a może na molo w Orłowie lub plaży w Babich Dołach? Zgodnie z nowymi przepisami, śluby cywilne nie muszą odbywać się w urzędzie. Pary, które mają pomysł na uroczystość w plenerze powinny spełnić jednak kilka warunków dotyczących między innymi zapewnienia dostojeństwa wydarzenia, bezpieczeństwa swojego, urzędnika udzielającego ślubu i gości, którzy pojawią się na ceremonii.
Do gdyńskiego urzędu spływają pierwsze zapytania od par, które postanowiły stanąć na ślubnym kobiercu, w innym otoczeniu niż eleganckie wnętrza USC. Młodych, którzy dotychczas kierowali zapytania, interesuje pokład „Daru Pomorza", orłowskie molo i lokale gastronomiczne. Kiedy wybiorą konkretne miejsce powinny uzyskać pozwolenie właściciela nieruchomości prywatnej czy też gminnej. W przypadku molo w Orłowie i bulwaru Nadmorskiego byłoby to pozwolenie z Urzędu Miasta, ale już ostroga należy do Urzędu Morskiego. Lokale gastronomiczne i ogrody, to kwestia zgody prywatnych właścicieli - tłumaczy Małgorzata Kędziora kierownik gdyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na wypadek niesprzyjającej pogody, młodzi powinni przygotować dodatkowe miejsce, w którym można by urządzić uroczystość.
Bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa. Ślub nie może się odbyć np. pod wodą, w balonie i innych miejscach, które mogą zagrażać życiu - mówi Małgorzata Kędziora. Wskazane miejsce powinno także zapewnić zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa, a ceremonia nie może trwać dłużej 45 minut. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, para będzie musiała wnieść urzędową opłatę w wysokości 1000 złotych.