1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer pod nazwą „Sami sobie" działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1, tel. 58 622 24 24 zaprasza we wtorek, 31 marca 2015 r. o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów.
Omawiane będą kolejne problemy zgłoszone na wcześniejszych spotkaniach grupy.