1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Już ruszyła aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wprowadza nową inicjatywę skierowaną do bezrobotnych mieszkańców Gdyni i Sopotu. Pragnąc zapewnić osobom bezrobotnym efektywne formy aktywizacji zawodowej ułatwiające podjęcie zatrudnienia oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez pracodawców z branż rozwijających się, Urząd Pracy rozpoczął realizację Programu Regionalnego.
Głównym celem programu jest zmniejszenie deficytu kadrowego na regionalnym rynku pracy poprzez dostosowanie umiejętności osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się branżach.
Do Programu zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, należące do II profilu pomocy. W szczególności czekamy na:
- osoby bez kwalifikacji zawodowych,
- osoby bez doświadczenia zawodowego,
- osoby bez wykształcenia średniego,
- absolwentów, w tym osoby które ukończyły szkołę wyższą,
- inne osoby o kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy.
Oczekujemy także na pracodawców zainteresowanych:
- przyjęciem osoby bezrobotnej na 4 miesięczny staż, lub
- otrzymaniem zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w zamian za zatrudnienie osoby bezrobotnej na umowę o pracę (w ramach prac interwencyjnych).
W ramach Programu Regionalnego Urząd Pracy oferuje:
- szkolenie „Spawanie metodą MAG (proces 136) moduł I i II oraz przeprowadzenie egzaminu DNV", rekrutacja rusza 11 maja.
- szkolenie „Spawanie metodą TIG (proces 141) moduł I, II i III oraz przeprowadzenie egzaminu DNV", rekrutacja rusza 9 kwietnia
- szkolenie „Nowoczesny sprzedawca", rekrutacja rusza 4 maja
- bon szkoleniowy (dla osób do 30 roku życia), rekrutacja rusza od 2 kwietnia
- staż, rekrutacja rusza od połowy kwietnia
prace interwencyjne, rekrutacja rusza kwiecień.
Aktualne informacje o programie i rekrutacji są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej: www.pupgdynia.pl, a także są dostępne pod numerami telefonów:
szkolenia - 58 621 11 61, wew. 102, 103
staż - 58 621 11 61, wew. 109
prace interwencyjne - 58 621 11 61, wew. 104.