1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Miejsce, gdzie możesz realizować swoje pasje...

Centrum Aktywnego Mieszkańca - Fabryka Dobrych Praktyk -​ oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania z​ sali dla grup nieformalnych/formalnych na zasadzie wymiany dóbr i usług/ zasady wzajemności. Oznacza to, że skorzystanie z pomieszczenia jest bezpłatne, ale w ramach użyczenia grupa mogłaby wziąć udział w akcji wolontaryjnej lub zorganizować wydarzenie dla społeczności lokalnej - czyli w zamian zrobić coś dla naszego sąsiedztwa :)
Więcej informacji otrzymasz w Klubie Osiedlowym Apteka, ul. Opata Hackiego 17A lub pod numerem telefonu 513 385 495.