1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Podziękowanie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Rolnicza 10, Witomino dziękuje dyrekcji Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej w Gdyni za udostępnienie sali gimnastycznej na zebranie wspólników w dniu 17.03.2015.
***
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne i wychowankowie Przedszkola nr 25 w Gdyni serdecznie dziękują Lucynie Tyranek z firmy „MAXIMUS" za pomoc i nieodpłatne wypożyczenie samochodu ciężarowego.

ikona