Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Porozumienie ZSSO w Gdyni i AWFiS Gdańsk

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. dr hab. Waldemar Moska i dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni mgr Marek Prusak podpisali umowę o współpracy.

Obie strony zobowiązały się solidarnie współpracować Umowa ZSSO i AWFiS / fot. materiały prasowe Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdynii wzajemnie wspierać w zakresie realizacji przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, naukowych i edukacyjnych, pozostających w zakresie ich celów statutowych. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu objęła patronat naukowy nad klasą „menadżer sportu", zobowiązując się do udzielania wsparcia metodycznego nauczycielom ZSSO w zakresie realizacji programu z przedmiotów związanych z profilem klasy, a także umożliwiania uczniom i nauczycielom ZSSO udziału w konferencjach naukowych i zajęciach organizowanych przez AWFiS.

Z kolei ZSSO zobowiązało się do umożliwienia prowadzenia badań naukowych pracownikom, doktorantom i studentom AWFiS na terenie szkoły.

Umowa ZSSO i AWFiS / fot. materiały prasowe Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni

fot. materiały prasowe Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni