1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Sport dla dzieci z niepełnosprawnością

Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza dzieci i młodzież z różnym rodzajem niepełnosprawności na bezpłatne specjalistyczne zajęcia sportowe BOCCIA. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 15.00 - 16.30 w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni, ul. Krasickiego 28. Informacje: Hanna Fryda 696 459 298, Katarzyna Sojka 517 242 094.