1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Sukces młodej badaczki z III LO

W niedzielę, 22 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszono wyniki Polskiej Edycji 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2015). Do finału krajowego zakwalifikowanych zostało 20 najlepszych uczniowskich projektów badawczych z różnych szkół z całej Polski, w tym jeden z Trójmiasta. Projekty można było w CNK obejrzeć i omówić z ich autorami.
Wśród laureatów Konkursu znalazła się Sara Berent z klasy III international baccalaureate (matury międzynarodowej) z wykładowym językiem angielskim w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Pasjonatka badań naukowych z Gdyńskiej Trójki otrzymała tytuł laureatki II m-ca i nagrodę w wysokości 4000 zł za projekt pt. „Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem ich zastosowania jako środków ochrony roślin". Opiekunami naukowymi pracy niezwykle uzdolnionej uczennicy z Gdyni byli: dr inż. Wojciech Śledź z Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr Alicja Nowak - nauczycielka biologii z III LO w Gdyni.
Przeprowadzone przez Sarę badania miały na celu zweryfikowanie przydatności olejków eterycznych jako środków ochrony roślin (literatura naukowa w tym zakresie jest bardzo uboga).
Otrzymaną nagrodę Sara zamierza przeznaczyć na kontynuację swoich badań.
Tytuł laureata uprawnia Sarę do uzyskania indeksów na każdą wyższą uczelnię w Polsce na takich samych zasadach, jak w przypadku laureatów olimpiad przedmiotowych, ale na dowolnym kierunku studiów.
Wszyscy finaliści Konkursu otrzymali ponadto nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN.
To prestiżowy i bardzo trudny konkurs organizowany przez Komisję Europejską dla uczniów, którzy zajmują się nauką naprawdę na poważnie.