1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Szkoła sportowa zaprasza do nauki

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni rozpoczyna rekrutację do klas czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz klas pierwszych Sportowego Gimnazjum nr 9 i VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego.
Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie: http://zsso.jou.pl/page.php?tx=27
Zapraszamy.
25 kwietnia w godzinach 10.00 - 13.00 odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły Sportowej .