1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Zaproszenie do współpracy z Obłużem

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza firmy do składania ofert na realizację obsługi artystyczno-technicznej festynu, który odbędzie się 20 czerwca 2015 roku przy skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej.
Zaprasza również do współpracy instytucje, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne chętne do zaprezentowania swojej działalności tj.: gastronomia, sprzedaż, usługi, reklama itp.
Oferty należy składać osobiście w Biurze Rady Dzielnicy /budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdynia ul. Podgórska 14/ w poniedziałki w godz. 16.00 - 20.00, środy i czwartki w godz.9.00 - 14.00, tel.58 665 50 00 lub przesyłać na adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl do 16 kwietnia br.