1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 2 kwietnia 2015 r.

2 kwietnia 2015 r., wprowadzone zostają istotne zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej. Do najważniejszych z nich należą:
- zmiany tras linii: 103, 137, 172, 180, 282 oraz wybranych kursów linii 27 i 190,
- likwidacja funkcjonowania linii 160 w soboty, niedziele i święta oraz 182 w soboty,
- uruchomienie linii 228 w soboty oraz 740 we wszystkie dni tygodnia,
- korekta rozkładów jazdy linii: W, 103, 104, 105, 119, 121, 125, 128, 140, 147, 150, 160, 196,
- zmiana nazwy przystanku „Dąbrowa Tesco" na „Karwiny Tesco",
- zmiana charakteru przystanku „Łużycka" ze stałego na warunkowy.
Szczegóły zmian:
- Wybrane kursy linii 27 skrócone zostają od strony Cisowy do pętli „Karwiny Tesco". Ponadto, w dni powszednie po godz. 19.00, w soboty po godz. 17.00 oraz w niedziele i święta przez cały dzień, zmniejszona zostaje częstotliwość funkcjonowania linii do 40 minut.
- Autobusy linii 103 w wybranych kursach z Obłuża dojeżdżać będą tylko do pętli „Redłowo SKM".
- Linia 137 zostaje skierowana do pętli „Witomino Leśniczówka". W wybranych kursach z Witomina Leśniczówki, wprowadzony zostaje zajazd na ul. Polną. W kierunku przeciwnym autobusy nie będą zajeżdżać na ul. Polną.
- W kursach linii 172 z Wiczlina Niemotowa do Gdyni Dworca Gł. PKP wprowadzony zostaje zajazd na pętlę „Karwiny Tuwima". Z tego powodu autobusy linii 172 w kierunku Śródmieścia nie będą zatrzymywać się na przystanku „Myśliwska 01". Dodatkowo, dotychczasowe kursy linii 172 z Kaczych Buków do Gdyni Dworca Gł. PKP wykonywane będą z oznaczeniem linii 740 - bez zajazdu na pętlę „Karwiny Tuwima".
- Linia 180 w kursach ze Szpitala w Redłowie do Karwin funkcjonować będzie na skróconej trasie: ul. Powstania Styczniowego, Legionów, Stryjską, al. Zwycięstwa i dalej stałą trasą (z pominięciem ul. Redłowskiej). Trasa w kierunku Szpitala w Redłowie nie ulega zmianie.
- W wybranych kursach linii 190 ze Śródmieścia do Witomina wprowadzone zostają zajazdy na ul. Polną.
- W kursach linii 282 w kierunku Węzła F. Cegielskiej zlikwidowane zostają zajazdy na plac Kaszubski. Od przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala" do przystanku „Armii Krajowej" autobusy kursować będą ul. Wójta Radtkego, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV. W kierunku przeciwnym zajazd na plac Kaszubski zostaje utrzymany.
Szczegóły zmian w rozkładach jazdy
Linia K
Kurs z „Obłuża Maciejewicza" o godz. 15.22 zostaje opóźniony na godz. 15.34 i będzie realizowany bez zajazdu na Oksywie Dolne.
Linia W
Zlikwidowany zostaje kurs z Redłowa o godz. 8.03. Odjazdy w wybranych kursach zostają zmienione do 2 minut.
Linia 103
Kursy z Obłuża o godz. 7.14 i 7.44 zostają skrócone do pętli „Redłowo SKM". Kursy z Chwarzna o godz. 8.16 i 19.12 oraz z Obłuża o godz. 18.43 zostają zlikwidowane. Zmienione zostają godziny odjazdów w pozostałych kursach.
Linia 109
Skorygowane zostają godziny odjazdów z pętli (różnice do 5 minut). Uruchomiony zostaje dodatkowy kurs w dni powszednie z Babich Dołów o godz. 5.10.
Linia 121
Zlikwidowane zostają kursy z Karwin Tuwima o godz. 6.16, 6.46 i 9.02. Uruchomiony zostaje dodatkowy kurs z Chwarzna o godz. 17.46. W pozostałych kursach, skorygowane zostają godziny odjazdów - różnice do 5 minut.
Linia 125
W wyniku wprowadzenia nowych czasów jazdy, skorygowane zostają godziny odjazdów w wybranych kursach. W dni powszednie zlikwidowany zostaje kurs z przystanku „Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska" do Pogórza Dolnego o godz. 5.57. W niedziele i święta zlikwidowany zostaje kurs o godz. 10.31 z przystanku „Morska - Estakada" do Pogórza Dolnego.
Linia 128
W wyniku wprowadzenia nowych czasów jazdy, skorygowane zostają godziny odjazdów w wybranych kursach. Dodatkowo, uruchomione zostają kursy w soboty z Domu Marynarza o godz. 15.57, 16.17, 16.37 i 16.57 oraz z Oksywia Dolnego o godz. 16.30, 16.50, 17.10 i 17.30.
Linia 133
Zmienione zostają godziny odjazdów linii. Większa liczba kursów realizowana będzie do Dworca Morskiego. W soboty, niedziele i święta wyłącznie linia 133 będzie zapewniała dojazd do Dworca Morskiego przez ul. Polską.
Linia 137
Poza zmianą trasy, wprowadzone zostają nowe godziny odjazdów. W soboty linia 137 będzie funkcjonować z częstotliwością co 40 minut.
Linie 140, 147 i 160
Zmienione zostają godziny odjazdów ww. linii. Wprowadzona zostaje nowa, poprawiona koordynacja odjazdów tych linii na wspólnym odcinku trasy. Zwiększona zostaje liczba kursów na linii 147 w dni powszednie w czasie porannego i popołudniowego szczytu przewozowego. W soboty, niedziele i święta linia 160 zostaje zastąpiona dodatkowymi kursami linii 147, która będzie funkcjonować z częstotliwością co 20 minut. W soboty, niedziele i święta linia 147 wycofana zostaje z Dworca Morskiego.
Linia 141
Zmieniona zostaje częstotliwość funkcjonowania linii w dni powszednie w godz. 5.00 - 6.00 z 15 do 20 minut z Pogórza Górnego w kierunku Witomina. Zmienione zostają godziny odjazdów linii we wszystkie dni tygodnia.
Linie 150 i 152
Zmieniona zostaje częstotliwość funkcjonowania linii w dni powszednie w godz. 5.00-6.00 z 15 do 20 minut. Zmienione zostają godziny odjazdów ww. linii z obydwu pętli.
Linia 159
Zlikwidowana zostaje większość kursów w czasie popołudniowego szczytu przewozowego, w tym kurs z Cisowy SKM.
Linia 170
W dni powszednie zmniejszona zostaje częstotliwość kursowania linii w czasie popołudniowego szczytu przewozowego. Zmienione zostają także godziny odjazdów linii.
Linia 172
Poza zmianą trasy, uruchomione zostają dodatkowe kursy:
- z Karwin Tuwima do Śródmieścia o godz. 9.02 w dni powszednie i o godz. 8.39 w soboty;
- z Wiczlina o godz. 17.37 i 18.37 w dni powszednie.
Zmienione zostają godziny odjazdów linii.
Linia 173
W dni powszednie większa liczba kursów realizowana będzie przez autobusy przegubowe. Dodatkowo, we wszystkie dni tygodnia, wprowadzone zostają postoje na pętli „Rumia Dworzec PKP" w kierunku Chyloni, w celu eliminacji ewentualnych opóźnień.
Linia 180
Poza zmianą trasy, zlikwidowane zostają wszystkie kursy:
- w dni powszednie w godz. 7.30 - 13.00 i 17.00 - 19.00 z Karwin Tuwima;
- w dni powszednie w godz. 7.00 - 13.00 i 18.00 - 19.00 z Redłowa;
oraz większość kursów sobotnich. Zmienione zostają godziny odjazdów w pozostałych kursach.
Linia 182
Linia funkcjonować będzie w dni powszednie w godz. 7.30-14.30, z częstotliwością co ok. 40 minut. W pozostałych godzinach oraz w soboty linia nie będzie funkcjonować.
Linia 190
Linia nie będzie funkcjonować w dni powszednie w godz. ok. 7.30 - 13.00. Wybrane kursy będą realizowane z zajazdem na ul. Polną. W soboty linia funkcjonować będzie przez większość dnia co ok. 40 minut.
Linia 191
W dni powszednie zmieniona zostaje godzina odjazdu autobusu z Karwin Tesco z godz. 16.43 na 16.48. Kurs z Koleczkowa o godz. 17.22 realizowany będzie do Karwin Tesco, a kurs o godz. 17.57 zostaje skrócony do przystanku „Starochwaszczyńska".
Linia 194
We wszystkie dni tygodnia zmienione zostają godziny odjazdów linii. Dodatkowo w godz. 18.00-19.00 w dni powszednie, w kursach z Pogórza Górnego zmniejszona zostaje częstotliwość kursowania linii do 15 minut.
Linia 196
Zlikwidowane zostają kursy o godz. 5.42 z Domu Marynarza i o godz. 6.36 z Babich Dołów.
Linia 209
Zlikwidowane zostają kursy z Babich Dołów o godz. 5.10, 5.40 i 17.05.
Linia 228
Zwiększona zostaje częstotliwość funkcjonowania linii w godzinach porannych. Linia zostaje dodatkowo uruchomiona w sobotę w godz. 5.00 - 8.00
Linia 282
Poza zmianą trasy, uruchomione zostają dodatkowe kursy:
- w dni powszednie o godz. 4.41 z Pogórza Górnego;
- w dni powszednie w godz. 19.00-20.00 z Obłuża Maciejewicza do Węzła F. Cegielskiej;
- w soboty w godz. 17.00 - 18.00 z Pogórza Górnego.
We wszystkie dni tygodnia zmienione zostają godziny odjazdów linii. Na liniach: 104, 105, 119, 192 i 197 zmiany polegają na wprowadzeniu nowych godzin odjazdów.
Pozostałe zmiany
Ze względu na wyznaczenie uchwałą Rady Miasta Gdyni nowych granic dzielnic, zmieniona zostaje nazwa przystanku „Dąbrowa Tesco" na „Karwiny Tesco". Z powodu niewielkiego wykorzystania przystanku „Łużycka", zmieniony zostaje jego charakter na warunkowy (w obu kierunkach).