1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

15. Ogólnopolski Konkurs Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2015

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne „Wyspa" od 15 lat zajmuje się pomocą we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Od tylu też  lat  organizuje Ogólnopolski Konkurs Twórczego  Używania Umysłu Wyspa Zagadek polegający na stawianiu różnego rodzaju pytań problemowych, które mają na celu pobudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży i zainspirowanie ich do poszukiwań twórczych.
Regulamin konkursu:

W pierwszym etapie uczniowie odpowiadają pisemnie na podane niżej pytania,  pracując w domu lub w szkole. Swoje prace mogą wzbogacić zdjęciami lub rysunkami. W drugim etapie zakwalifikowani uczniowie pracują nad zadaniami problemowymi w trakcie finałów krajowych, które odbędą się w Gdyni. Najlepsi z nich zostają laureatami, dla których nagrodą jest wyjazd do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn w Szwecji.
Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum - starszą grupę wiekową. Każdy z uczestników  startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na udział w konkursie i udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa do której, chodzi uczeń) i przekazać ją opiekunowi. Listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły opiekun konkursu przesyła na podany poniżej adres korespondencyjny wraz ze zgodami rodziców (jeśli do tego czasu nie uda się ich zebrać, zgody można przesłać wraz z pracami). Prosimy o podanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z opiekunem konkursu.
Terminarz konkursu:
Do 26 kwietnia 2015 roku szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów z podziałem na grupy wiekowe na adres korespondencyjny:
Wyspa Zagadek 2015
ZFP Zakład Foliowania Papieru
ul. Krzemowa 5
81-577 Gdynia
Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane.
Do 4 maja 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na podany wyżej adres korespondencyjny.  Zakwalifikowani do finałów krajowych uczniowie otrzymają zaproszenia. Nieotrzymanie zawiadomienia do 6.06.2015 r.  jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do finałów krajowych. Od decyzji jury konkursu nie ma odwołania. Termin finałów zostanie podany na zaproszeniu przesłanym na adres szkoły. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały krajowe na własny koszt.
Konkurs jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy) na rok szkolny 2014/2015.
Etap pierwszy - odpowiedz pisemnie na pytania:
1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, podając kilka zdarzeń ze swojego życia,  które będą Twoją odpowiedzią na to pytanie.
2. Kiedy uszy i ręce muszą ze sobą współpracować? Podaj kilka przykładów ze swojego codziennego życia.
3. Przeprowadź następujące doświadczenie: przejdź z zamkniętymi oczami (najlepiej nałóż czarną opaskę) od wejścia przez drzwi budynku do twojego mieszkania (lub pokoju). Poproś kogoś bliskiego o asystę przy doświadczeniu.  Opisz dokładnie przebieg tego doświadczenia i swoje odczucia, spostrzeżenia. Co cię najbardziej zdziwiło?
4. Jesteś jak Robinson Crusoe na wyspie, na której nie ma prądu. Co będziesz robić? Masz do dyspozycji tylko to,  co pozostało z dziewiętnastowiecznego statku, który dawno temu rozbił się  przy jej brzegu. Spróbuj  opisać swój siódmy dzień na tej wyspie.
5. Napisz, jak przebiegała Twoja praca nad zadaniami i jak doszło do napisania odpowiedzi. Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, opiekę naukową sprawuje profesor UG dr hab. Teresa Bauman.
Strona internetowa: www.wyspa.org.pl
W roku 2015 konkurs jest współfinansowany przez miasto Gdynia.

ikona