1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

Forum Młodego Aktora dla dzieci niedosłyszących

Szkoła Podstawowa nr 49 dla dzieci niedosłyszących w Gdyni w piątek, 17 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 organizuje X Jubileuszowe Forum Młodego Aktora. Spotkania teatralne dla najmłodszych, już od 10 lat realizują ideę integracji uczniów niepełnosprawnych klas 0-III SP z ich pełnosprawnymi rówieśnikami z gdyńskich przedszkoli i szkół.
W progach szkoły, poza wspaniałymi młodymi aktorami i ich opiekunami, będziemy mieli zaszczyt gościć przedstawicieli instytucji związanych z edukacją, diagnostyką i terapią dzieci z wadą słuchu. Zaproszenie przyjął prezydent Bartosz Bartoszewicz, będą przedstawiciele Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących Effetha, Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku, Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku, Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Gdańsku, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 i nr 2 w Gdyni oraz MOPS w Gdyni.

ikona