1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

Kolejny wykład Wyższej Szkoły Startupu w PPNT

W środę, 15 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 Strefa Startup Gdynia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym zaprasza na drugi wykład z cyklu „Wyższa Szkoła Startupu". Razem z prowadzącym, dr hab. Radosławem Sojakiem, przyjrzymy się XX-wiecznemu postępowi, który ogarnął naukę, technikę i gospodarkę - „XX wiek, czyli przemiany biznesu od taśmy produkcyjnej do japońskich modeli zarządzania".

W programie spotkania m.in. następujące zagadnienia:
- XX wiek - najkrótsze stulecie, czyli kilka słów o kalendarium i kamieniach milowych;
- Wszystko masowe - produkcja, media, kultura, czyli ostateczny triumf rozumu instrumentalnego;
- Między Jałtą a Bretton Woods - gdzie wygrano II wojnę światową?;
- Potrzeby, dążenia, pragnienia - o osobowości człowieka doby przemysłowej;
- Casino capitalism, czyli świat zglobalizowanej gospodarki;
- Świat bez pracy? Wzlot i upadek klasy średniej,

Wykład odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczny Gdynia, Laboratorium Innowacji Społecznych - Budynek IV A
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy: www.wyzszaszkolastartupu2.evenea.pl.

ikona