1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

Szkoła sportowa zaprasza do nauki

Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni rozpoczyna rekrutację do klas czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz klas pierwszych Sportowego Gimnazjum nr 9 i VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego. Szczegóły znajdują się na stronie: http://zsso.jou.pl/page.php?tx=27
Dzień Otwarty Szkoły Sportowej -  25 kwietnia w godzinach 10.00 - 13.00.