1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

8 Wspaniałych młodych gdynian

Finał XIV gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych" odbył się w sobotę 11 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku.

Do konkursu zgłoszono uczniów gdyńskich szkół, którzy wyróżniają się pracą na rzecz potrzebujących: uczestniczą w wielu kampaniach społecznych, pracują jako wolontariusze np. w hospicjach i świetlicach socjoterapeutycznych, pomagają osobom niepełnosprawnym, znajdują czas, by swoim wsparciem służyć innym. Nagrody otrzymali:


ŁUKASZ WACHOWIAK - uczeń II klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
Od dwóch lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria. Asystuje też osobie starszej, spędza z nią wolny czas, pomaga w załatwianiu spraw życia codziennego i motywuje do aktywności. Jako opiekun i asystent osób niepełnosprawnych brał udział w obozie kontaktowym „Cieciorka". Z ramienia Stowarzyszenia Flandria reprezentował wolontariuszy podczas I i II Gdyńskiej Giełdy Wolontariatu, której, jest też współorganizatorem. Jeszcze w gimnazjum kwestował na rzecz Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, a w tym roku szkolnym występuje w zespole wokalnym, dając koncerty w tej placówce. Zbierał też odzież i zabawki dla gdyńskiego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. W swojej szkole jest przewodniczącym koła wolontariatu, gdzie koordynuje i organizuje szereg akcji charytatywnych. Koledzy mówią o nim, że „poświęca się dla innych, nie myśli o sobie", „nie boi się ciężkiej pracy na rzecz potrzebujących".

PAULINA KUBALA - uczennica III klasy Gimnazjum nr 2 w Gdyni
Jest osobą bardzo aktywną i chętnie angażuje się w akcje w ramach szkolnego wolontariatu. Swoją pomoc na rzecz osób rozpoczęła już w szkole podstawowej. Pracowała na rzecz Gdyńskiego Hospicjum, m in. biorąc udział w kwestach czy w dystrybucji kalendarzy. Udzielała się w wielu akcjach Caritasu i pracowała na rzecz schroniska „Ciapkowo". Uczestniczyła w balu charytatywnym Fundacji „Trzeba Marzyć", a także w projekcie „Ekonomia solidarności", który organizowany był przez Fundację Centrum Solidarności w Gdańsku. Koleżanki i koledzy ze szkoły mówią, że jest doskonałym wzorem do naśladowania.

PRZEMYSŁAW KREFT- uczeń Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni
Od kilku lat aktywnie działa w parafialnym oddziale Caritas. Będąc w szkole podstawowej należał do chóru szkolnego z którym jeździł po domach opieki i domach dla osób starszych z występami artystycznymi. W gimnazjum brał udział w akcji ,,Góra grosza'' oraz włączał się do szkolnych sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracował z Fundacją ,,Dla Was'' organizującą akcję ,,Być jak Święty Mikołaj'', podczas której kwestował artykuły spożywcze i pieniądze dla ubogich rodzin wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego postawę ukształtowali rodzice wspierając go w działalności społecznej. Jest członkiem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Pierwszej Wodnej Drużyny Wędrowników gdzie jako przyboczny organizuje zbiórki, biwaki i inne formy aktywności dla dzieci i młodzieży.

KINGA KOCUNIAK - uczennica Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni
Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła już w szkole podstawowej od zbiórki funduszy na gdyńskie schronisko „Ciapkowo". W gimnazjum dołączyła do szkolnego Koła Caritas, gdzie uczestniczyła w wielu akcjach, m. in. w „Tak! Pomagam", w której zbierała żywność dla rodzin potrzebujących na święta. Brała też udział w zbieraniu środków na rzecz Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni. Od lat pracuje jako wolontariuszka dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażuje się także w wiele akcji plenerowych, które bardzo lubi, m. in. bierze udział w Sprzątaniu Świata, czy organizuje dni otwarte w szkole. Jest osobą wesołą i ciekawą świata. Wielka kibicka Klubu Arka Gdynia.

MARTYNA KĘPSKA - uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
Swoje pierwsze działania jako wolontariusz podjęła w szóstej klasie szkoły podstawowej. Początkowo zaangażowana była w pomoc osobom starszym w Dziennym Domu dla osób starszych. Systematycznie włącza się w zbiórki na rzecz Dziecięcego Hospicjum, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz akcji ,,Szlachetna paczka''. Od trzech lat w ramach projektu ,,Korepetycje dla dzieci'' pomaga w odrabianiu lekcji młodszym kolegą ze szkoły podstawowej. Pomaga w organizacji kolacji wigilijnych i śniadań wielkanocnych dla osób starszych i samotnych w Kościele Franciszkanów. Będąc w gimnazjum odwiedzała małych podopiecznych oddziału Onkologii Dziecięcej w Gdańsku. Zaangażowana, ambitna i skromna.

KATARZYNA KAŹMIERCZAK - uczennica klasy III Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Swój wolny czas najczęściej spędza jako wolontariusz w Gdyńskim Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. Czynnie uczestniczy w organizacji Gdyńskich Pól Nadziei. Dwa lata temu rozpoczęła wolontariat na rzecz schroniska dla zwierząt „Ciapkowo". Pasjonuje ją sport, lubi aktywność, dlatego co roku bierze udział w Herbalife Triathlon Gdynia, a także pomagała przy Mistrzostwach Świata Red Bull Air Race, które odbywały się w Gdyni. Angażuje się również w odbywającą się cyklicznie w szkole zbiórkę krwi, a także w inne akcje szkolnego koła PCK. Chętnie pomaga osobom starszym i samotnym przy codziennych obowiązkach.

MONIKA BRODOWSKA - uczennica III klasy Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w gimnazjum. Od tamtej pory regularnie angażuje się w pomoc osobom potrzebującym. Od lat aktywnie uczestniczy w akcji „Godne dzieciństwo", w której kwestuje na rzecz niedożywionych dzieci. Chętnie bierze udział w akcji „Szlachetna paczka", zbierając produkty dla najbiedniejszych rodzin. Od początku roku szkolnego czynnie uczestniczy w akcji „Czytamy razem". Dzięki swojemu zaangażowaniu sprawiła, że jej podopieczny z chęcią przychodzi na wspólne spotkania i czyni postępy w nauce. Jest osobą koleżeńską, wesołą i sumienną. Stara się pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

ANNA GŁODOWSKA- uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. To ona będzie reprezentowała Gdynię podczas ogólnopolskiego etapu konkursu "8 Wspaniałych''
Od wielu lat jest wolontariuszką zaangażowaną w pomoc osobom potrzebującym zarówno w Polsce jak i za granicą. Od wczesnego dzieciństwa jej wrażliwość i postawa kształtowała się miedzy innymi dzięki mamie pracującej jako pielęgniarka przy osobach niepełnosprawnych. Jej pierwszą formą wolontariatu była współpraca z hospicjum dziecięcym, w którym pomagała w opiece przy chorych dzieciach oraz angażowała się w liczne zbiórki na rzecz małych pacjentów. Współpracowała również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni opiekując się i pomagając w codziennych czynnościach starszym i chorym podopiecznym ośrodka. Jako uczennica gimnazjum pełniła rolę przewodniczącej Szkolnego Koła Caritas koordynując kwesty, zbiórki odzieży i żywności dla ubogich rodzin. W okresie wakacyjnym włączyła się do zbiórki dla poszkodowanych i rannych w walkach na Ukrainie. Wzorowa uczennica wyróżniająca się altruistyczną postawą, integrująca środowisko lokalne i szkolne.

Nominowani do nagrody byli:
PATRYCJA ŻERDZIEWSKA - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu
DOROTA ZAKRZEWSKA - Gimnazjum nr 17
JULIA WITOSZYŃSKA - Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych
KAMILA WĄŚNIEWSKA - VI Liceum Ogólnokształcące
OLIWIA TREPCZYK OLIWIA - Gimnazjum nr 16
PLECKE KAROLINA - I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
OSKAR PAKUŁA OSKAR- Gimnazjum nr 5
WIKTORIA MASEWICZ - XII Liceum Ogólnokształcące
PAULINA ŁUKASIK - XII Liceum Ogólnokształcące
KAMILA ŁUCZAK - X Liceum Ogólnokształcące
CEZARY LABUDA - Technikum Transportowe
MONIKA KUŁAKOWSKA - Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu
ANNA KOTŁOWSKA - VI Liceum Ogólnokształcące
KRZYSZTOF KOMASARA - Gimnazjum nr 5
ALEKSANDRA GÓRSKA - VI Liceum Ogólnokształcące
URSZULA DZIEDZIC - III Liceum Ogólnokształcące
KAMIL DURALEWSKI - uczeń Gimnazjum nr 5
WERONIKA DULAS - XII Liceum Ogólnokształcące
MAŁGORZATA DOSTATNI - Gimnazjum nr 5
DOMINIK DEJA - Gimnazjum nr 16
DARIA DARZNIK - Zespół Szkół Ekologicznych
PAULINA CWALIŃSKA - III Liceum Ogólnokształcące
PAULINA ADAMCZYK - Gimnazjum nr 5

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ uczniów Gimnazjum nr 4.

Zobaczcie także zdjęcia z uroczystości na naszym facebookowym profilu.

ikona