Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

Budżet obywatelski 2015

Budżet obywatelski 2015Budżet Obywatelski to szansa, aby gdynianie wzięli sprawy związane z przestrzenią publiczną w swoje ręce!
Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni.  W 2015 roku nasze miasto przeznaczy na ten cel łącznie 4 597 797 zł. 4 maja startują spotkania w dzielnicach, na których będzie można porozmawiać o budżecie obywatelskim i najpilniejszych potrzebach w dzielnicy.


Mieszkańcy poszczególnych dzielnic zachęcani są do wskazywania ważnych dla nich projektów. W późniejszym głosowaniu wybrane zostaną najpopularniejsze wnioski, których realizację sfinansuje Miasto Gdynia. Propozycje projektów może zgłosić każdy gdynianin. Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji przez co najmniej 25 mieszkańców dzielnicy.

Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące:
- ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia – tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę;
- rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
- zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu  z ograniczeniem mobilności i komunikacji – np. poprzez montaż sygnalizacji świetlnej, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmianę geometrii jezdni, tworzenie kontrapasów i innych elementów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu;
- działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków – np. budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, obiektów inżynierskich, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.

Do końca kwietnia powstanie strona internetowa poświęcona Budżetowi Obywatelskiemu: www.bo.gdynia.pl. Będzie to narzędzie informowania mieszkańców o inicjatywie, zapewniające możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich zgłoszonych projektów. Za jej pośrednictwem odbywać się będzie również późniejsze głosowanie.

Projekty będzie można składać w dniach od 18 maja do 22 czerwca 2015 r. w formie elektronicznej (poprzez wspomnianą stronę internetową), mailowo oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Ze wsparcia przy wypełnianiu wniosków będzie można skorzystać w wybranych punktach, m.in. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i w siedzibach rad dzielnic.
Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni będą wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni. Każdy głosujący będzie mógł oddać swój głos na projekty w wybranej przez siebie jednej dzielnicy.

Zapraszamy na spotkania dotyczące ustalenia priorytetów poszczególnych dzielnic:
4.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Babie Doły – ul. Zielona 53, godz. 17.00 - 20.00;
5.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Oksywie – ul. Godebskiego 8, Szkoła Podstawowa nr 33, godz. 17.00 - 20.00;
6.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Obłuże – ul. Podgórska 14, godz. 17.00 - 20.00;
7.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Pogórze – ul. Porębskiego 21, Zespół Szkół nr 11, godz. 17.00 - 20.00;
9.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Cisowa – ul. Lniana 19, godz. 10.00 - 13.00;
9.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo –  ul. Czeremchowa 1, godz. 14.00 - 17.00;
11.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Chylonia – ul. Morska 192, Szkoła Podstawowa nr 10, godz. 17.00 - 20.00;
12.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Leszczynki – ul. Morska 186, IV LO, godz.17.00 - 20.00;
13.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Grabówek – ul. Grabowo 12, Szkoła Podstawowa nr 17, godz. 17.00 - 20.00;
14.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Działki Leśne - ul. Witomińska 8, godz. 17.00 - 20.00; 
16.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Witomino – Radiostacja – ul. Narcyzowa 6, godz. 10.00 - 13.00;
16.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Witomino – Leśniczówka –  ul. II MPS 9, Spółdzielnia Bałtyk, godz. 14.00 - 17.00;
18.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino – ul. Jowisza 60, Szkoła Podstawowa nr 48, godz. 17.00 - 20.00;
19.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Śródmieście – ul. Jana z Kolna 5, Szkoła Podstawowa nr 21, godz. 17.00 - 20.00;
20.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Kamienna Góra – al. Marsz. Piłsudskiego 18, godz. 17.00 - 20.00;
21.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana – ul. Legionów 67, godz.17.00 - 20.00;
25.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Redłowo – ul. Cylkowskiego 5, Szkoła Podstawowa nr 34, godz. 17.00 - 20.00;
26.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Orłowo – ul. Orłowska 27, godz. 17.00 - 20.00;
27.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Wielki Kack – ul. Starodworcowa 36, Szkoła Podstawowa nr 20, godz. 17.00 - 20.00;
28.05.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Mały Kack – ul. Halicka 8, Szkoła Podstawowa nr 13, godz. 17.00 - 20.00;
1.06.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Karwiny – ul. Staffa 10, Szkoła Podstawowa nr 42, godz. 17.00 - 20.00;
2.06.2015 r. Spotkanie w Radzie Dzielnicy Dąbrowa – ul. Wiczlińska 33, godz. 17.00 - 20.00.

Odbędą się również maratony pisania wniosków z udziałem przedstawicieli wybranych wydziałów Urzędu Miasta Gdyni i jednostek miejskich. Oto ich harmonogram:

23.05.2015

10.00-13.00: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze, miejsce: Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, Szkoła Podstawowa nr 33.

14.00-17.00: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic: Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia, miejsce: Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192, Szkoła Podstawowa nr 10.

30.05 2015

10.00-13.00: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic: Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Chwarzno-Wiczlino, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4/6.

14.00-17.00: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, miejsce: Rada Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z Kolna 5, Szkoła Podstawowa nr 21.

9.06.2015

17.00-20.00: Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic: Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa, miejsce: Rada Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10, Szkoła Podstawowa nr 42.

13.06.2015

10.00-17.00: Ogólnomiejski maraton pisania wniosków - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98 (Centrum Konferencyjne).


Kontakt: Bogna Filipowicz: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Dział Innowacji Społecznych, tel. 58 698 23 01, bo@gdynia.pl

ikona