1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer pod nazwą „Sami sobie” działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1, tel. 58 622 24 24 zaprasza we wtorek, 28 kwietnia o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów. Omawiane będą kolejne problemy zgłoszone na wcześniejszych spotkaniach grupy.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza wszystkie osoby, którym bliski jest problem opieki nad osobami chorującymi na otępienie, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 22 kwietnia o godz. 16.00. Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć od dowolnego spotkania. Dodatkowe informacji pod nr tel. 58 622 36 03.

ikona