1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

O regionie wiedzą najwięcej

9 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych  w Gdyni odbył się finał  I Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o regionie”. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Pomorski Kurator Oświaty oraz Polska Izba Turystyki w Gdańsku. Konkurs został objęty patronatem naukowym Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie.
Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie.  Spośród 9 finalistów jury wyłoniło 3 laureatów:
I miejsce – Balbina Makurat z Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku
II miejsce – Magdalena Milczyńska z Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
III miejsce – Natalia Kleinschmidt w Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku.
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Sponsorami nagród w konkursie byli: Miasto Gdynia, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Biuro Poselskie poseł Teresy Hoppe, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdynia oraz Kuratorium Oświaty  w Gdańsku.

ikona