1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

Pierwsza pomoc - bezpłatne szkolenie


Kurs trwa 12 godzin zegarowych i jest bogaty w ćwiczenia praktyczne.
Podczas zajęć omawiane będzieRada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zapraszają na bezpłatny kurs udzielania pierwszej pomocy „Aktywni w ratowaniu życia”. m.in. postępowanie podczas wypadków komunikacyjnych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, użycie defibrylatora AED, postępowanie podczas oparzenia, odmrożenia, zatrucia, napadu padaczki, udaru, cukrzycy, zawału, zadławienia, opatrywanie ran i złamań.
Najbliższe terminy weekendowe:
25-26.04.2015 r. i 9-10.05.2015 r. godziny 9.00-15.00.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.radadabrowa.pl

ikona