1191 (991) 2015-04-24 - 2015-05-07

Dotacje na modernizacje

W Urzędzie Miasta Gdyni przyjmowane są wnioski o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Miasta Gdyni przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2015)” istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich  kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), którzy planują w latach 2015/2016  przeprowadzenie inwestycji.
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Warunkiem udzielenia dofinansowania w 2015 jest:
- wyrażenie chęci realizacji inwestycji do końca maja 2016 r.
- zapewnienie środków własnych na realizację zadania
- złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Gdyni stosownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Wnioski: http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/8022_92374.html Kontakt z pracownikami Samodzielnego Referatu ds. Energetyki pod nr tel. 58 668 23 50 lub e-mailem: ref.energetyki@gdynia.pl