1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Gdyński OPEC w czołówce branży ciepłowniczej

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajęło 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Ciepłowniczych. Wyniki rankingu zostały ogłoszone  27 kwietnia 2015 r. w „Strefie Gospodarki” (Organizator Konkursu), dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej.”
Celem konkursu było pokazanie najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych, przekazanie informacji związanych z krajową branżą ciepłowniczą oraz przybliżenie odbiorcom ciepła zwykłej, codziennej pracy ludzi, dzięki którym nie musimy martwić się o ciepło w domach.
Analizie zostały poddane: kwestie techniczne i finansowe, działalność na rzecz lokalnych społeczności, polityka jakości, polityka personalna oraz udział w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Gdyńska firma komunalna działa na „kapryśnym”  rynku ciepłowniczym ponad pól wieku. W tym czasie OPEC wielokrotnie był doceniany i nagradzany za swoją działalność związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą energii cieplnej do mieszkańców: Gdyni, Sopotu, Rumi, Wejherowa oraz gminy Kosakowo.

ikona