1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Jubileusz „Chłodniczaka”

Z okazji 65-lecia Gdyński „Chłodniczak” organizuje 25 września 2015 r. uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem absolwentów. Zainteresowani udziałem  w uroczystym balu powinni wpłacić do końca  maja br. na konto 92 1440 1026 0000 0000 1743 1498 z dopiskiem Bal Absolwentów kwotę 150 zł.
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.zschie.pl w linku Absolwenci.

ikona