1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Osobowość Roku Dąbrowy

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania kandydatur na osobowość Gdyni Dąbrowy za rok 2014.
Konkurs ma na celu wyłonienie wybitnych mieszkańców dzielnicy, którzy swoim działaniem pozytywnie się wyróżniają i mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych. Tytuł „Osobowości Roku 2014” zostanie wręczony podczas festynu rodzinnego „Niech żyją wakacje!” odbywającego się w ostatni dzień szkoły, 26 czerwca 2015 na dąbrowskiej Leśnej Polanie.
Wyboru Osobowości dokona Rada Dzielnicy Dąbrowa. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i kontakt do osoby nominowanej oraz w krótkim opisie umotywować kandydaturę. Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca 2015 r. do biura Rady Dzielnicy: mailowo: rada.dabrowa@gdynia.pl lub w formie pisemnej pod adresem Gdynia, ul. Wiczlińska 33.
Więcej informacji na stronie www.radadabrowa.pl

ikona