1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Sukcesy Ekonomika w działaniach projektowych

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni od ośmiu lat realizuje z sukcesem projekty unijne: Erasmus+, Comenius, Leonardo i „Młodzież w działaniu” o tematyce ekonomicznej.
Projekt partnerski Leonardo „School for Young Entrepreneurs”, którego działania realizowane były w latach 2012-14 został wybrany jako przykład dobrej praktyki przez  Narodową Agencję Programu Erasmus+.  Zaprezentowano go na krajowych „Targach Dobrych Praktyk”, które odbyły się w 5 maja 2015 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, będącego głównym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
Podczas ogólnopolskiej debaty młodzieży zostały otwarte targi organizacji i projektów realizowanych w ostatnich trzech latach w Polsce i dofinansowanych w ramach programów Erasmus+, „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie”. Targi były okazją do dzielenia się dobrymi praktykami, metodami pracy oraz promocją zrealizowanych działań i inspiracją do nowych aktywności.
Koordynatorzy projektu z ZSAE w Gdyni, nauczyciele: Maria Małkowska, Aleksandra Rosicka i Jolanta Wdowiak wraz z uczniami zaprezentowali główne założenia, zrealizowane działania, produkty i szkoły partnerskie z którymi współpracowali przez dwa lata. Wyjaśnili możliwości nawiązania współpracy ze szkołami, instytucjami i przedsiębiorstwami zagranicznymi
W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 młodych ludzi, liderów społeczności lokalnych, aktywistów, wolontariuszy, pracowników młodzieżowych, którzy w ramach dyskusji „Jestem aktywny – zawodowo i społecznie. Potrzeby i wyzwania młodych ludzi” mogli wyrazić swoje zdanie i skonfrontować je z opiniami mających wpływ na kształtowanie ich przyszłości.
Obecnie w ZSAE realizowany jest program Erasmus+ dotyczący wyjazdu w wakacje 40 osób na praktyki do Turcji oraz projekt Leonardo i Erasmus+ z nauczycielami włoskimi, którzy dzielą wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z UE i którzy ponownie odwiedzą Gdynię w październiku 2015 roku.
Uczestnicy projektów uzyskują międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility i dokumenty systemu ECVET dokumentujące ich doświadczenie zawodowe, które zwiększają ich szanse na europejskim rynku pracy.
Uczniowie i nauczyciele z ZSAE aktywnie biorą udział w działaniach projektowych, czego rezultatem jest wyjazd do tej pory 225 osób na międzynarodowe spotkania partnerskie.

ikona