1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Szansa na karierę w Teatrze Muzycznym

Na początku lipca (3, 4 i 5.07) odbędą się egzaminy do Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Państwowe Policealne Studium Wokalno - Aktorskie zaprasza do podjęcia nauki zawodu aktora, zapewniając wysoki poziom nauczania, oparty na nowoczesnych i sprawdzonych metodach kształcenia. Podejmując naukę w Państwowym Policealnym Studium Wokalno - Aktorskim słuchacze zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie aktora scenicznego.
Kandydat zobowiązany jest złożyć do 26 czerwca 2015 roku w sekretariacie Studium w białej nieopisanej teczce lub przesłać drogą pocztową następujące dokumenty:
podanie, życiorys, poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości, 4 zdjęcia, 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez: lekarza o ogólnym stanie zdrowia, chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp, laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.
Organizacja nauki - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 lutego 2014 roku od sezonu 2014/2015 w studium obowiązuje 3-letni tok nauki (6 semestrów). W czasie trwania nauki od słuchaczy wymaga się, w ramach przedmiotu zajęcia sceniczne, udziału w próbach i spektaklach w wymiarze zależnym od repertuaru Teatru Muzycznego. W przypadku obsadzenia słuchacza w repertuarze Teatru Muzycznego, zobowiązuje się go do udziału w spektaklach, aż do letniego urlopu w teatrze.
Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje możliwość równoległego kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale filologicznym o kierunku: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi o specjalności sceniczno - menedżerskiej.
Warunkiem podjęcia nauki na studiach stacjonarnych Uniwersytetu Gdańskiego jest zarejestrowanie w elektronicznej rejestracji UG, zdanie egzaminu praktycznego do Studium Wokalno-Aktorskiego, a następnie złożenie dokumentów na Uniwersytecie Gdańskim.
Po zdaniu egzaminów końcowych słuchacze Studium będą mieli pół roku (7 semestr) na przygotowanie spektaklu dyplomowego pod kierunkiem reżysera. Dyplom nadaje im tytuł aktora scen muzycznych, który uprawnia do wykonywania zawodu aktora na terenie kraju i zagranicy.
Więcej: http://www.studium-wokalno-aktorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3

ikona