1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

25. rocznica I wolnych wyborów samorządowych

We wtorek, 26 maja w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym, w przededniu 25. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów samorządowych, spotkają się radni Gdyni wszystkich siedmiu kadencji, począwszy od 1990 roku. Będzie to okazja do podziękowania wszystkim, którzy posiadając demokratyczny mandat, angażowali się w życie miasta i decyzje samorządu - niezależnie od poglądów politycznych czy długości pracy w radzie. Wszystkie te osoby (a w przypadku 20 osób już nieżyjących - ich rodziny) otrzymają specjalnie wybite na tę okazję medale 25-lecia samorządu Gdyni.

Gospodarzem spotkania będzie aktualny przewodniczący Rady Miasta Gdyni – Zygmunt Zmuda Trzebiatowski.

Plakat

 

25 lat temu, dokładnie 27 maja 1990 r. Polacy - po raz pierwszy od ponad 50 lat – mogli dokonać elekcji swoich lokalnych władz w rzeczywiście wolnych , demokratycznych wyborach samorządowych.

Prace nad reformą samorządową - jedną z fundamentalnie reformujących ustrój administracyjny kraju - zainicjowane zostały w Senacie, pierwszej izbie wybranej w wolnych wyborach 4 czerwca 1989 r., a zakończyły się uchwaleniem przez Sejm kontraktowy 8 marca 1990 r. pakietu ustaw samorządowych, umożliwiających utworzenie pierwszego w Polsce autentycznego samorządu – rad gmin.

Celem reformy samorządowej  było wyzwolenie obywatelskiej aktywności, gospodarności, dbałości i odpowiedzialności za dobro wspólne - cech drzemiących w Polakach przez dziesiątki lat systemu politycznego, opartego na centralnym, zbiurokratyzowanym zarządzaniu. Mieszkańcy i wybrane przez nich lokalne władze stawali się wreszcie rzeczywistymi gospodarzami miast i wsi.

Ponad 2500 tysiąca polskich gmin rozpoczęło działalność, która po 25 latach jest oceniana jako największy sukces przemian systemowych w wolnej Polsce.

Liderem tych przemian jest od początku nasze miasto – GDYNIA, która z impetem wstąpiła na tory szybkich, nowoczesnych reform. Dzisiejsza pozycja Gdyni - miasta pięknego, nowoczesnego - prawdziwie europejskiego – ma swoje fundamenty w podejmowanych na początku lat 90-tych strategicznych decyzjach.