1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Odwołane zajęcia

Przedszkole nr 18 w Gdyni przy ul. Krawieckiej 35 informuje o odwołaniu w dniu 23 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci nieuczęszczających na co dzień do przedszkola.