1194 (994) 2015-05-22 - 2015-05-28

Uwaga, sprzedawcy alkoholu!

31 maja 2015r. upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015r.

Wpłaty można dokonać w kasie U.M. lub na konto:

PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

W przypadku dokonywania przelewu należy podać:

- tytułem - II rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol;

- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych.

Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 08:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl

ikona