Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1195 (995) 2015-05-29 - 2015-06-11

Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym dniu zwracamy szczególną uwagę na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Palacze nie są jedynymi ofiarami palenia tytoniu. Dym papierosowy wdychany przez osoby niepalące jest również groźny dla zdrowia, a często nawet śmiertelny .Jeżeli dodamy do tego konsumpcję wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe.