1195 (995) 2015-05-29 - 2015-06-11

Zapisy do...

Przedszkole Niepubliczne „Świat Smyka” w Gdyni Chyloni, ul. Rozewska 25-29 ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2015/2016. Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Przedszkole realizuje podstawę programową MEN. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, informatyki, plastycznych i tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl.

***

Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK w Gdyni - Chwarznie zaprasza dzieci w wieku 2,5 do 5 lat do wspólnej zabawy i nauki. W cenie czesnego szeroka oferta zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli specjalistów. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Strona internetowa: www.promyczekgdynia.pl, tel. 508-878-701.

***

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, zaprasza rodziców dzieci klas „0” i klas pierwszych, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczną naukę w tej placówce. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2015 r. o godz. 17.30.

***

Gimnazjum nr 3 w Gdyni Chyloni ul. Gospodarska 1 zaprasza kandydatów do klas pierwszych. Szkoła prowadzi klasy integracyjne. Od września szkoła i basen będą wyposażone w windy dla osób niepełnosprawnych.

***

Gdyńska Szkoła Społeczna- Gimnazjum, Gdynia ul Kapitańska 37 ogłasza nabór do I klasy na rok szkolny 2015/2016. Klasa z poszerzonym programem informatyki oraz j. angielskiego. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo, fachową opiekę, programy przedmiotów humanistycznych i ścisłych poszerzone o dodatkowe zajęcia warsztatowe w oparciu o realizowany w szkole program „Nauki przez doświadczenie”.

Wiecej informacji na stronie internetowej szkoły www.gss.edu.pl lub pod nr tel. 58 621 65 00.

***

Zespół Szkół Budowlanych  w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 do:

- Technikum Budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania w zawodach technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury. Szkoła zapewnia specjalistyczne szkolenia uczniów oraz naukę obsługi komputerowych programów budowlanych. edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie. Po ukończeniu szkoły można: uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wykonywać zadania pośrednika i  zarządcy nieruchomościami, sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową, kontynuować naukę na wyższych uczelniach;

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 o 3 letnim cyklu nauczania. Nauka w klasach wielozawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: murarz-tynkarz, stolarz, tapicer, kucharz, cukiernik,  lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kamieniarz, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter-elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, ślusarz, złotnik-jubiler. Szkoła zapewnia praktykę w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, usługowych i rzemieślniczych. Pomaga w znalezieniu praktyki zawodowej oraz zapewnia specjalistyczne szkolenia uczniów;

- bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla absolwentów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych: organizacja i kontrolowanie robót budowlanych poczynając od zagospodarowania terenu budowy, wykonawstwo, utrzymanie i rozbiórkę obiektów; sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, gdzie uczymy pracy na komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do kosztorysowania budowlanego. Kursy odbywają się w systemie zaocznym - piątki, soboty i niedziele co 2 tygodnie. Kończą się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Dodatkowo szkoła informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt ze wszystkich gdyńskich szkół. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.

***

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni prowadzi zapisy:

- studia I stopnia: Filologia (angielska, hiszpańska, skandynawska i germańska),  Pedagogika (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), Grafika komputerowa, MODA - DESIGN, Fotografia i promocja wizualna;

- studia podyplomowe: Wczesne nauczanie j. angielskiego, Oligofrenopedagogika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Plastyka i technika, Przyroda, Logopedia,  Menadżerskie itp.

Pełna oferta na: www.pwsns.edu.pl. Kontakt: rekrutacja@pwsns.edu.pl, tel. (58) 623-09-22 w.126, rekrutacja on-line.

***

Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie  Przyjaźni Polsko – Francuskiej zaprasza na sesje z językiem francuskim, które odbywać się będą w czerwcu, w każdą środę i czwartek w godzinach popołudniowych oraz na wakacyjne intensywne kursy języka francuskiego w lipcu.

Informacja i zapisy w sekretariacie Towarzystwa, Gdynia, ul. Starowiejska 54/2 , w godz. od 16.00 -19.00 lub tel. (58) 621 91 15 oraz email:tppfgdynia@poczta.onet.pl.