1201 (1001) 2015-07-31 - 2015-08-06

Potrzebna jest krew

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje we wszystkie czwartki sierpnia 2015 (13, 20, 27) w godz. 9.00 - 13.00, ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Chętnych do oddania krwi zapraszamy na parking przed Urzędem Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

Dawcą krwi lub jej składników może zostać:

- każda zdrowa osoba w wieku 18 - 65 lat

- o masie ciała przynajmniej 50 kg,

- legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość,

- ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

Informacje dodatkowe, w jaki sposób się przygotować do oddania krwi oraz o tym jakich grup krwi brakuje, znajdują się na stronie: www.krew.gda.pl

ikona