Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym

- informuje, że trwają zapisy dzieci   w wieku 2,5 - 4 lat do 25-osobowych grup w Przedszkolu nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44 (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 17.00 i 17.30).

- zaprasza dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkola nr 29 na Obłużu, ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 12.09.2015 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44 na Karwinach, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 19.09.2015 r. w godz. 9.00 - 14.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Programy realizowane z funduszy miasta Gdynia.