1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Dokumenty i zdjęcia poszukiwane

Wobec prowadzonych badań dotyczących dziejów rzemiosła w Gdyni w latach 1926-2000 poszukiwane są dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię tego zawodu zwłaszcza w okresie przedwojennym oraz w latach 1945-1960. Kontakt: Mariusz Kardas nr tel. 692 822 007 albo e-mail: kardasm1965@o2.pl lub kardasm@poczta.gdynia.pl oraz Julian Michaś, tel. 501 011 822 lub e-mail: golmis@wp.pl