1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące planowanych w dzielnicy zadań inwestycyjno - remontowych.
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 22 września 2015 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy (pawilon handlowy przy ul. II MPS 9).