Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Statuetki Lady D. dla wyjątkowych gdynianek

 

7 września, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Lady D.” w konkursie dla wyjątkowych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa.

Laureatką w kategorii: „Życie społeczne" - kategorii dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób została Beata Wachowiak – Zwara – Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wyróżnieniem w kategorii „Życie zawodowe" - kategorii dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, uhonorowana została Teresa Terlecka, na co dzień pracująca w Zespole ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych gdyńskiego MOPS.

Lady D, czyli Lady Disabled, to inicjatywa, która promuje kobiety odnoszące sukcesy w pracy społecznej i zawodowej, na niwie artystycznej czy w dziedzinie sportu. Organizatorzy chcą uhonorować niepełnosprawne panie zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, wnoszące istotny wkład w różne dziedziny naszego życia oraz promować ich postawy.

Do pomorskiej nagrody nominowano 38 pań w 5 kategoriach. Kapituła, w skład której weszli m.in.: przedstawiciele  administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu wybrała 5 laureatek w każdej z kategorii, które przejdą do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym. Przyznano także 5 wyróżnień i nagrody specjalne.