1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej - zapisy trwają

W sobotę 3 października odbędzie się „żeglarskie pospolite ruszenie” - 64. edycja Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej. W wyścigu może startować wszystko co pływa i jest napędzane wiatrem.

UWAGA! W tym roku zgłoszenia do regat odbywają się tylko online poprzez stronę regat i trwają do 30 września. Zgłoszenie nie będą przyjmowane po tym terminie.

Formularz zgłoszeniowy: http://64.blekitnawstega.pl/wp-content/uploads/zgloszenie/.

Wpisowe przy zgłoszeniu do 20.09.2015 r. wynosi 40 zł za każdego uczestnika, przy zgłoszeniu w dniach 21.09.2015 – 30.09.2015 r. wpisowe wynosi 80 zł za każdego uczestnika.

Jeśli ktoś chciałby wystartować w regatach o Błękitną Wstęgę i nie ma na czym lub ma jacht, ale nie może skompletować załogi, proszony jest o kontakt e-mail: gielda@ykstal.org.pl.

 Wszelkie informacje i dokumenty związane z wyścigiem znajdują się na stronie internetowej:  www.blekitnawstega.pl

ikona