1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

Kampania na rzecz energetyki obywatelskiej

Gdynia dołączyła do ruchu „Więcej niż Energia". W ten sposób miasto włączyło się do działań na rzecz energetyki obywatelskiej, czyli takiej, w której obywatelki i obywatele, gminy i inne instytucje uczestniczą w produkcji energii z rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Zainaugurowany z początkiem czerwca ruch skupia już ponad 80 miast i gmin, instytucji i organizacji pozarządowych oraz ponad 37 tysięcy osób.

Gdynia ma doskonałe warunki by produkować energię ze źródeł odnawialnych. Na dachach wielu budynków użyteczności publicznej mogłyby zostać zainstalowane np. mikroelektrownie słoneczne. Niestety to nie takie łatwe. Regulacje dotyczące instalacji są nadal bardzo skomplikowane, a nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii nie zapewniają wystarczającego wsparcia samorządowi w realizacji tego typu inwestycji. Dlatego też powstał ruch „Więcej niż Energia”, do którego właśnie dołączyła Gdynia. Wspólnymi siłami, miasta i gminy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe (w tym branżowe) będą działać na rzecz zmiany przepisów, tak aby ułatwić wdrażanie energetyki obywatelskiej.

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych, jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. Aby zachować swoją niezależność, organizacja nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji. Działania finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców. W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku. Siedziba biura znajduje się w Warszawie.

ikona