1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

Nagrody dla pracowników ochrony zdrowia - prezydent Gdyni czeka na wnioski

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni wyróżniającym się pracownikom gdyńskiej ochrony zdrowia z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia - Św. Łukasza.

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa regulamin. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl w dziale „Wszystko o Gdyni” w zakładce http://www.gdynia.pl/wladze/8372_.html. Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:

- organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1,

pkt.4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej,

- Rady Dzielnicy,

- Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.

Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2015 dla pracowników gdyńskiej ochrony zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia ul. 10 Lutego 24 (V piętro pok. 503) do 21.09.2015 r.

ikona