1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 25/2015  dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 525 m². Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.09 do 30.09.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego - cz. dz. nr 415/115 k.m.104 o pow.120 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Wykaz wywieszono na okres od 8.09.2015 r. do 28.09.2015 r.

Dyrektor

IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Morska 186

Informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni  30 m² na sklepik szkolny. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie oferty z wykazem produktów, które muszą być zgodne z ustawą  z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z póź. zm.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 29.09.2015 r. do godziny 11.00.

Dokumenty do pobrania ze strony BIP IV Liceum Ogólnokształcącego: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6166_105476.html?podk=4778

Informację można uzyskać pod numerem tel. 58 623 08 53.

Zespół Szkół Mechanicznych, Gdynia, ul. Morska 79           

informuje o możliwości wynajęcia dwóch sal gimnastycznych - dolnej (pow. 158 m²) i górnej (pow. 205 m²) na zajęcia sportowe (gimnastyka, taniec, gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, ćwiczenia ogólno-rozwojowe, aerobic) od poniedziałku do soboty, po godz. 16.00. Istnieje możliwość wynajęcia jednocześnie dwóch sal za promocyjną cenę.

Szczegółowe informacje – tel. 58 621 68 91.

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79

zaprasza do składania ofert na prowadzenie bufetu szkolnego.

Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 50 m². Oferty należy składać do 25.09.2015 r. w zamkniętych kopertach.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 621 68 91/92.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.

Przetarg odbędzie się w 20 listopada 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 16 listopada 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.

W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marsa 20-26 o pow. 1332 m²; ul. Migdałowej–Bazyliowej o pow. 3186 m²; ul. Wielkopolskiej / al. Zwycięstwa o pow. 4928 m²; ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m²;  ul. Przemyskiej 34 o pow. 27536 m²; ul. Strzelców 28 o pow. 1457 m²; ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m²; ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m²; ul. Hutniczej-Krzywoustego o pow. 2788 m²; ul. Krzywoustego o pow. 9095 m²; ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m²; ul. Chwaszczyńskiej 155 o pow. 43942 m²; ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m²; ul. Łopianowej o pow. 2300 m²; ul. Olgierda 13 o pow. 675 m²; ul. Aragońskiej-Andaluzyjskiej o pow. 1267 m² i ul. Redłowskiej 28 o pow. 729 m². Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 11 września 2015 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana

na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:

- wykazu nieruchomości o pow. 944 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Dickmana oznaczonej, na karcie mapy KM 43 obręb Gdynia, jako część działek nr 63, 66,68, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024364/1; jako część działki nr  64, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024351/7; jako część działki nr 65, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024843/3; jako część działki nr 117/67, dla której KW GD1Y/00070702/0 oraz część działki nr 71, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00000977/7 - przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, z przeznaczeniem: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 3153/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 3.09.2015  r. do 23.09.2015 r.

- wykazu nieruchomości o łącznej pow. 99 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bednarskiej / Robotniczej  oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Gdynia, jako działka nr 17, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00001652/0 - przeznaczonej do    wydzierżawienia na okres 1 roku,  z przeznaczeniem: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 3207/15/VII/P Prezydenta Miast Gdyni. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 9.09.2015 r. do 29.09.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 26/2015 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 525 m². Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.09 do 30.09.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu wykazu pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych  do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 3.09.2015 r. do 25.09.2015 r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Informację o przetargu zamieszczono także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22

zatrudni osobę na stanowisku „Strażnik ruchu drogowego", w wymiarze 1/2 etatu.

Bliższych informacji udziela kierownik administracji w dni powszednie w godz. 8.00 - 14.00.

ikona