1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

Szkolenia dla młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie oraz opłacenie kosztów zakwaterowania, kosztów przejazdu na szkolenie oraz kosztów badań lekarskich, jeżeli będą wymagane przed przystąpieniem do szkolenia.

Oferta skierowana jest do osób spełniających następujące kryteria:

- zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Gdyni jako bezrobotni, które

nie ukończyły 30 roku życia, należą do I lub II profilu pomocy, będą tzw. młodzieżą NEET tzn. nie pracującą, nie kształcącą się i nie szkolącą się w okresie ostatnich 4 tygodni.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Za udział w szkoleniach uczestnikom/czkom przysługuje stypendium.  

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.pupgdynia.pl, w siedzibie PUP Gdynia oraz pod numerem tel. 58 620 49 64, wew. 102 i 103 – bony szkoleniowe. Bony szkoleniowe są realizowane w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (I)”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ikona