1207 (1007) 2015-09-18 - 2015-09-24

W środę XII sesja Rady Miasta

W środę 23 września 2015 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XII Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów uchwał:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej,

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego,

- ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bytomskiej i ulicy Plac Górnośląski w Gdyni,

- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Witomino-Leśniczówka w Gdyni,

- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Romualda Traugutta w Gdyni,

- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Weteranów w Gdyni,

- ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Smętowskiej i ulicy Piotra Ściegiennego w Gdyni,

- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni,

- ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Podgórskiej w Gdyni,

- ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni,

- pozbawienia drogi nr 135247G w Gdyni (ul. Kutnowska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania,

- pozbawienia drogi nr 135450G w Gdyni (ul. Rozmarynowa) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania,

- pozbawienia drogi nr 1604G w Gdyni (ul. Chabrowa) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej pomiędzy ul. S. Żółkiewskiego a ul. Płk. S. Dąbka,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (dotyczy regulacji ulicy Palmowej),

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 96a,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Władysława IV,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej,

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa,

- wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa,

- nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni,

- zamiaru połączenia filii nr 10 i filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów Biblioteki.

Projekty uchwał: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63_.html

ikona