1209 (1009) 2015-10-02 - 2015-10-08

Podziękowania

Mieszkańcy oraz Rada Dzielnicy Babie Doły serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w organizacji festynu rodzinnego „Pożegnanie Lata”, którymi są: firma Mas Drob z ulicy Puckiej w Gdyni, firma Elson, firma Celstan, państwo Urbańscy właściciele sieci sklepów osiedlowych, pan Mirosław Szulik, pan Grzegorz Mardziński, firma WEGA, firma KOMEL Sebastiana Głuchowskiego, Przedsiębiorstwo Przewozów Autokarowych  Gryf, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, Firma TAKSAT, Zespół Zarządców Nieruchomości AWALD, Pomorska Grupa Zarządców Nieruchomości, Firma SAUBER, Agnieszki i Mateusza Deja, firma usługowa Renaty Tomczak, Pierogarnia „Pierożki u Gosi” z ulicy Ikara, Stefan Sierakowski – Hurtownia Motoryzacyjna oraz wielu innym ludziom, którzy poświęcili swój trud, czas   i zaangażowanie w organizację festynu.

***

Uczniowie oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, nauczyciele i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 dziękują firmie ADVA Optical Networking za zabawki i gry do świetlicy. Zrobiliście nam wielka frajdę!

***

GKEP i dr Jarosław Kłodziński składają gorące podziękowania dla uczniów z XIII Liceum Ogólnokształcącego na Obłużu, gimnazjalistów z Kosakowa oraz sympatyków obiektów militarnych którzy poświęcili swój wolny czas dla „brudnej roboty” w rezerwacie Kępa Redłowska.

***

Organizatorzy rajdu pieszego Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej – dyrekcja XIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 14 w Gdyni oraz dr Jarosław Kłodziński składają wyrazy uznania dla Europejskiej Fundacji KrewAktywni, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Pana Kamila Sowińskiego za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu. Szczególne podziękowanie kierujemy do dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni Babich Dołach za umożliwienie złożenia hołdu płk. Stanisławowi Dąbkowi na terenie jednostki wojskowej.